VBI Tuyển Dụng/Bổ Nhiệm Nhiều Lãnh Đạo Trụ Sở Chính

Sáng ngày 7/5/2021, tại TSC Tổng công ty đã diễn ra Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo, cán bộ các Phòng/Ban/Trung tâm Trụ sở chính, cụ thể:

  1. Quyết định bổ nhiệm, Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, Thư ký Ban điều hành - Văn phòng VietinBank giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kể từ ngày 12/05/2021.
  2. Bổ nhiệm Ông Lê Huy Dân, Trưởng phòng Khách hàng lớn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Khách hàng Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kể từ ngày 01/05/2021.
  3. Điều động, bổ nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Duyên, Trưởng phòng Phát triển đối tác giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển đối tác thuộc Ban Phát triển kinh doanh Trụ sở chính Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kể từ ngày 01/04/2021.
  4. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm kinh doanh 1 thuộc Trụ sở chính Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kể từ ngày 22/04/2021.
  5. Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Hoàng Đình Huy giữ chức vụ Phó giám đốc Ban Bồi thường tại Văn phòng miền Nam, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, kể từ ngày 01/05/2021.
  6. Tuyển dụng, bổ nhiệm Ông Trần Quang Huy, Giám đốc Phát triển kinh doanh kênh đại lý truyền thống ADM Công ty Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm kinh doanh 2 thuộc Trụ sở chính Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kể từ ngày 01/05/2021.
  7. Tuyển dụng, bổ nhiệm ông Lê Minh Triết, Trưởng bộ phận kênh ví điện tử Công ty CP tài chính bưu điện giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển đối tác Miền Nam thuộc Ban Phát triển kinh doanh Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kể từ ngày 25/03/2021.

Quy trình, trình tự và thủ tục bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo của Công ty được thực hiện đúng theo quy định công tác cán bộ với sự đồng thuận, nhất trí cao của Ban Lãnh đạo Công ty.

Vbi Truyển Dụng/Bổ Nhiệm Nhiều Lãnh Đạo Trụ Sở Chính

Vbi Truyển Dụng/Bổ Nhiệm Nhiều Lãnh Đạo Trụ Sở Chính

Vbi Truyển Dụng/Bổ Nhiệm Nhiều Lãnh Đạo Trụ Sở Chính

Vbi Truyển Dụng/Bổ Nhiệm Nhiều Lãnh Đạo Trụ Sở Chính

Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo đã bày tỏ sự tin tưởng và gửi lời chúc mừng tới các cán bộ/ lãnh đạo mới được bổ nhiệm. Tại cương vị mới, Ban lãnh đạo hy vọng rằng các cán bộ/ lãnh đạo mới được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm để đóng góp vào sự phát triển của VBI trong tời gian tới.

Tin liên quan

Hotline: 19001566