VBI công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trụ sở chính

Ngày 08/10/2019, VBI đã tổ chức Lễ Công bố các quyết định của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty về công tác cán bộ tại Trụ sở chính.

Tham dự buổi Lễ có: Ông Lê Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank; Bà Trần Thị Hương Thủy – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank; Giám đốc các phòng/ban tại Trụ sở chính cùng cán bộ nhân viên các phòng/ban tại Trụ sở chính.

vbi-cong-bo-cac-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo-tai-tru-so-chinh

Tổng Giám đốc chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Nhằm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ tại Trụ sở chính, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty đã ban hành các quyết định về công tác cán bộ tại Trụ sở chính. Theo đó, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty điều động, bổ nhiệm:

- Tuyển dụng, bổ nhiệm Ông Lâm Nhật Sơn, sinh năm 1984, Phó Ban Bảo hiểm hàng không Tổng Công ty Bảo hiểm PVI giữ chức vụ Giám đốc Ban Bảo hiểm trực tuyến.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đạt, Cán bộ phòng Phát triển kinh doanh giữ chức vụ Trưởng phòng Phát triển kinh doanh Ban Phát triển kinh doanh.

- Bổ nhiệm Ông Trần Giang Nam, Cán bộ phòng Phát triển kinh doanh giữ chức vụ Trưởng phòng Phát triển Đại lý Ban Phát triển kinh doanh.

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Cán bộ phòng Đào tạo giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Ban Nhân sự.

- Bổ nhiệm Bà Võ Thị Thúy Hằng, Cán bộ phòng Quản lý Nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Nhân sự Ban Nhân sự.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Tồng Giám đốc Lê Tuấn Dũng đã trao các quyết định của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, ông Lê Tuấn Dũng cho biết: “Trong gần 11 năm phát triển, VBI đã không ngừng sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức và đã đạt được nhiều thành công. Định hướng trong thời gian tới, VBI sẽ tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển. Những cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều là những cán bộ có phẩm chất tốt, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao. Đây là những cán bộ năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công việc, tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, cống hiến hết mình vì VBI”

Khánh Lê

Tin liên quan

Hotline: 19001566