VBI công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trụ sở chính

Ngày 08/05/2019, VBI đã tổ chức Lễ Công bố các quyết định của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty về công tác cán bộ tại Trụ sở chính.

Tham dự buổi Lễ có: Ông Lê Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank; Bà Trần Thị Hương Thủy – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank; Giám đốc các phòng/ban tại Trụ sở chính cùng cán bộ nhân viên các phòng/ban tại Trụ sở chính.

Tổng Giám đốc chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Nhằm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ tại Trụ sở chính, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty đã ban hành các quyết định về công tác cán bộ tại Trụ sở chính. Theo đó, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty điều động, bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Hiền Trang – Phó Giám đốc Ban Truyền thông và dịch vụ khách hàng giữ chức vụ Giám đốc Ban Truyền thông và dịch vụ khách hàng.

- Bà Bùi Thị Phương – Cán bộ Ban Truyền thông và dịch vụ khách hàng giữ chức vụ Trưởng phòng Truyền thông và dịch vụ khách hàng.

- Bà Hoàng Thu Thủy – Phó Giám đốc Ban Marketing Tổng Công ty CP Tái Bảo hiểm quốc gia Việt Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Khách hàng.

- Bà Phạm Thị Xuân, Trưởng phòng Con người Ban Bồi thường giữ chức vụ Trưởng phòng con người Ban Quản lý nghiệp vụ.

- Bà Phạm Huệ Anh – Cán bộ phòng Con người Ban Bồi thường giữ chức vụ Trưởng phòng Con người Ban Bồi thường.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Tồng Giám đốc Lê Tuấn Dũng đã trao các quyết định của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, ông Lê Tuấn Dũng cho biết: “Trải qua 10 năm phát triển, VBI đã không ngừng sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức và đã đạt được nhiều thành công. Định hướng trong thời gian tới, VBI sẽ tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển. Những cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều là những cán bộ có phẩm chất tốt, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao. Đây là những cán bộ năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công việc, tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, cống hiến hết mình vì VBI”

Khánh Lê

Tin liên quan

Hotline: 19001566