VBI công bố các quyết định về cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ tại Trụ sở chính

Ngày 06/09/2019, VBI đã tổ chức Lễ Công bố các quyết định của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty về cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ tại Trụ sở chính.

Tham dự buổi Lễ có: Ông Lê Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank; Bà Trần Thị Hương Thủy – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank; Giám đốc các phòng/ban tại Trụ sở chính cùng cán bộ nhân viên các phòng/ban tại Trụ sở chính.

vbi-cong-bo-cac-quyet-dinh-ve-co-cau-to-chuc-va-cong-tac-can-bo-tai-tru-so-chinh

Nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức Trụ sở chính đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã quyết định thành lập một số phòng/ban mới tại Trụ sở chính, cụ thể:

* Từ ngày 01/09/2019: Thành lập 2 Ban mới tại Trụ sở chính là Ban Quản trị và vận hành hệ thống và Ban Bảo hiểm trực tuyến.

* Thành lập các phòng trực thuộc Ban:

  • Cơ cấu lại và thành lập 05 phòng thuộc Ban Công nghệ thông tin như sau:

            1, Phòng Tích hợp hệ thống

            2, Phòng Quản lý ứng dụng kênh đối tác

            3, Phòng Quản lý ứng dụng Mobile

            4, Phòng Quản lý ứng dụng quy trình nội bộ

            5, Phòng Quản lý dự án

  • Thành lập Phòng Phát triển đại lý thuộc Ban Phát triển Kinh doanh
  • Thành lập Phòng Tuyển dụng thuộc Ban Nhân sự

Bên cạnh đó, nhằm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ tại Trụ sở chính, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty đã ban hành các quyết định về công tác cán bộ tại Trụ sở chính. Theo đó, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty điều động, bổ nhiệm:

  • Ông Trần Thái Hòa, Phó Giám đốc Ban Công nghệ thông tin giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản trị và vận hành hệ thống.
  • Tuyển dụng, bổ nhiệm Ông Bùi Tiến Diện, Trưởng Ban Công nghệ thông tin Công ty CP Maslow Việt Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Công nghệ thông tin.
  • Ông Nguyễn Thành Công, Trưởng phòng Phát triển ứng dụng Ban Công nghệ thông tin giữ chức vụ Trưởng phòng Tích hợp hệ thống thuộc Ban Công nghệ thông tin.
  • Ông Dương Quang Hưng, Cán bộ Phòng Phát triển ứng dụng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý ứng dụng kênh đối tác Ban Công nghệ thông tin.
  • Ông Trần Xuân Long, Cán bộ Phòng Phát triển ứng dụng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý ứng dụng Mobile Ban Công nghệ thông tin.
  • Ông Nguyễn Trung Hiếu, Cán bộ Phòng Phát triển ứng dụng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý ứng dụng quy trình nội bộ thuộc Ban Công nghệ thông tin.
  • Ông Nguyễn Minh Đức, Cán bộ Phòng Phát triển ứng dụng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Dự án thuộc Ban Công nghệ thông tin.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Tồng Giám đốc Lê Tuấn Dũng đã trao các quyết định của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, ông Lê Tuấn Dũng cho biết: “Với định vị là Doanh nghiệp Bảo hiểm tiên phong về công nghệ, trải qua 10 năm phát triển, VBI luôn chú trọng đầu tư và phát triển hệ thống công nghệ thông tin ngày một tân tiến hơn. Việc sắp xếp và kiện toàn mô hình Ban Công nghệ thông tin thành 5 phòng nhằm mục đích chuyên môn hóa các mảng công việc của Ban để đạt hiệu quả tối ưu, đây là hướng phát triển trong thời gian tới của Tổng Công ty và tôi rất kỳ vọng sẽ có nhiều sự đột phá trong tương lai. Những cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều là những cán bộ trẻ đã có thời gian làm việc tại VBI, hiểu được hệ thống cũng như nắm bắt được chiến lược của Tổng Công ty để phục vụ việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển những công cụ hỗ trợ tốt nhất.”

Khánh Lê

Tin liên quan

Hotline: 19001566