Ưu Đãi Dành Cho Khách Hàng Bảo Hiểm Tại PKĐK Quốc Tế Yersin

PKĐK Quốc Tế Yersin đưa ra ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng sử dụng bảo hiểm sức khỏe trong năm 2021, chi tiết như thông tin bên dưới hoặc tại đây:

  • Áp dụng ưu đãi 20% cho các dịch vụ (không bao gồm thuốc, vật tư tiêu hao đặc biệt, chủng ngừa) và 10% các dịch vụ Nội soi cho các dịch vụ nằm ngoài quyền lợi của bảo hiểm VBI (khách phải tự thanh toán) cho các khách hàng sử dụng bảo lãnh viện phí trực tiếp tại YERSIN. Chương trình có hiệu lực từ ngày 15/01/2021 đến hết 31/03/2021.
  • Áp dụng ưu đãi 10% cho các dịch vụ bao gồm Nội soi (không bao gồm thuốc, vật tư tiêu hao đặc biệt và chủng ngừa) các dịch vụ nằm ngoài quyền lợi của bảo hiểm VBI (khách phải tự thanh toán) cho các khách hàng sử dụng bảo lãnh viện phí trực tiếp tại YERSIN. Chương trình có hiệu lực từ ngày 01/04/2021 đến hết 31/12/2021.

 

Tin liên quan

Hotline: 19001566