Hướng dẫn sử dụng ứng dụng mobile MyVBI

10:13 11/05/2018

Series video HDSD ứng dụng mobile MyVBI - ứng dụng giám định và bồi thường trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam

Chương trình "Đào tạo động lực bản thân" - P2

11:08 11/05/2018

Chương trình tạo động lực bản thân do VBI tổ chức cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ đội ngũ, tăng tinh thần làm việc hiệu quả, kết nối đồng nghiệp các chi nhánh

Chương trình " Tạo động lực bản thân" - P1

11:05 11/05/2018

Chương trình tạo động lực bản thân do VBI tổ chức cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ đội ngũ, tăng tinh thần làm việc hiệu quả, kết nối đồng nghiệp các chi nhánh

Hotline: 19001566