Chương trình "Đào tạo động lực bản thân" - P2

Chương trình tạo động lực bản thân do VBI tổ chức cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ đội ngũ, tăng tinh thần làm việc hiệu quả, kết nối đồng nghiệp các chi nhánh

Tin liên quan

Hotline: 19001566