TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn:

BẢO HIỂM VIETINBANK hướng tới dẫn đầu phân khúc bán lẻ trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Slogan: 
Bảo toàn giá trị cuộc sống.

Giá trị cốt lõi:

Hướng đến khách hàng:

Khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động của Bảo hiểm VietinBank, Bảo hiểm VietinBank cam kết mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng

Hướng đến sự hoàn hảo:

Bảo hiểm VietinBank nỗ  lực  không  ngừng hoàn  thiện  các  sản  phẩm,  dịch  vụ thông qua việc tiếp thu những ý kiến, thông tin phản hồi về chất lượng  sản  phẩm,  dịch  vụ từ  khách  hàng, đối  tác và thị trường.

Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiện đại:

Bảo hiểm VietinBank luôn thể hiện sự năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch và hiện đại trong mọi giao dịch, quan hệ với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp.

Trung thực, chính trực, minh bạch, đạo đức nghề nghiệp:

Bảo hiểm VietinBank cam kết hành động, kinh doanh, cạnh tranh công bằng, đạo đức, trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Sự tôn trọng:

Bảo hiểm VietinBank tôn trọng, chia sẻ, quan tâm đối với khách hàng, đối tác, lãnh đạo và đồng nghiệp.

Bảo vệ và phát triển thương hiệu:

Bảo hiểm VietinBank cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có uy tín, chất lượng cao cho khách hàng để bảo vệ và phát triển thương hiệu Bảo hiểm VietinBank.

Phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội:

Đổi mới, sáng tạo là động lực; tăng trưởng, phát triển, kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững là mục tiêu. Thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội nhằm mang lại cuộc sống chung tốt đẹp hơn.

Hotline: 19001566