VBI Bảo An Doanh Nghiệp

Giải pháp tối ưu đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng nếu rủi ro xảy ra với Người quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp

Các quản lý có chức danh của doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi.

Bảo An Doanh nghiệp bao gồm các quyền lợi chính như:
- Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
- Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
- Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh thông thường, bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn, tai biến sản khoa ( gói A3, A4)

- Giấy yêu cầu bảo hiểm
- Quy tắc bảo hiểm áp dụng
- Bảng quyền lợi bảo hiểm chi tiết

Để mua bảo hiểm nhanh nhất, tải ngay ứng dụng MyVBI

app QR Code

- Giấy yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm
- Hướng dẫn sử dụng App My VBI
- Chính sách bảo lãnh viện phí

Giải pháp tối ưu đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng nếu rủi ro xảy ra với Người quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp

Các quản lý có chức danh của doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi.

Bảo An Doanh nghiệp bao gồm các quyền lợi chính như:
- Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
- Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
- Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh thông thường, bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn, tai biến sản khoa ( gói A3, A4)

- Giấy yêu cầu bảo hiểm
- Quy tắc bảo hiểm áp dụng
- Bảng quyền lợi bảo hiểm chi tiết

Để mua bảo hiểm nhanh nhất, tải ngay ứng dụng MyVBI

app QR Code

- Giấy yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm
- Hướng dẫn sử dụng App My VBI
- Chính sách bảo lãnh viện phí

YÊU CẦU TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Hotline: 19001566