VBI An Phát Thành Công

Chương trình bảo hiểm con người dành riêng cho Khách hàng doanh nghiệp với quyền lợi ưu việt, biểu phí cạnh tranh linh hoạt, đáp ứng toàn bộ nhu cầu về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo, cán bộ nhân viên.

 • Lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức
 • Cán bộ, công nhân viên có ký hợp đồng lao động với công ty, tổ chức tham gia bảo hiểm
 • Độ tuổi tham gia từ 18 đến 65 tuổi

Chương trình bảo hiểm con người bao gồm các quyền lợi chính như sau:
- Bảo hiểm sinh mạng cá nhân
- Bảo hiểm tai nạn cá nhân
- Bảo hiểm khám chữa bệnh nội trú
- Bảo hiểm khám chữa bệnh ngoại trú
Các quyền lợi chi tiết theo từng gói đính kèm

 • Giấy yêu cầu bảo hiểm
 • Quy tắc bảo hiểm
 • Bảng quyền lợi bảo hiểm chi tiết theo từng chương trình

Để mua bảo hiểm nhanh nhất, tải ngay ứng dụng MyVBI

app QR Code
 • Giấy yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm
 • Hướng dẫn sử dụng App My VBI
 • Chính sách bảo lãnh viện phí

Chương trình bảo hiểm con người dành riêng cho Khách hàng doanh nghiệp với quyền lợi ưu việt, biểu phí cạnh tranh linh hoạt, đáp ứng toàn bộ nhu cầu về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo, cán bộ nhân viên.

 • Lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức
 • Cán bộ, công nhân viên có ký hợp đồng lao động với công ty, tổ chức tham gia bảo hiểm
 • Độ tuổi tham gia từ 18 đến 65 tuổi

Chương trình bảo hiểm con người bao gồm các quyền lợi chính như sau:
- Bảo hiểm sinh mạng cá nhân
- Bảo hiểm tai nạn cá nhân
- Bảo hiểm khám chữa bệnh nội trú
- Bảo hiểm khám chữa bệnh ngoại trú
Các quyền lợi chi tiết theo từng gói đính kèm

 • Giấy yêu cầu bảo hiểm
 • Quy tắc bảo hiểm
 • Bảng quyền lợi bảo hiểm chi tiết theo từng chương trình

Để mua bảo hiểm nhanh nhất, tải ngay ứng dụng MyVBI

app QR Code
 • Giấy yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm
 • Hướng dẫn sử dụng App My VBI
 • Chính sách bảo lãnh viện phí

YÊU CẦU TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Hotline: 19001566