Tuyển dụng

VBI tuyển dụng Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ bảo hiểm Con người

VBI tuyển dụng Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ bảo hiểm Con người

14/08/2018

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) là đơn vị thành viên của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. VBI có trụ sở chính tại Hà Nội và 30 đơn vị thành viên...
VBI tuyển dụng Trưởng phòng và Nhân viên Kinh doanh Tại Nam Định, Thái Bình, Hà Nam

VBI tuyển dụng Trưởng phòng và Nhân viên Kinh doanh Tại Nam Định, Thái Bình, Hà Nam

14/08/2018

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI) là đơn vị thành viên của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. VBI có trụ sở chính tại Hà Nội và 30 đơn vị thành viên...
VBI tuyển dụng cán bộ Ban khách hàng tại Trụ sở chính

VBI tuyển dụng cán bộ Ban khách hàng tại Trụ sở chính

02/08/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 15 Chi nhánh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, H...
VBI tuyển dụng các vị trí kinh doanh, Bồi thường và Kế toán tại Sơn La và Điện Biên

VBI tuyển dụng các vị trí kinh doanh, Bồi thường và Kế toán tại Sơn La và Điện Biên

24/07/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng nhân viên lễ tân - văn thư

VBI tuyển dụng nhân viên lễ tân - văn thư

03/07/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng chuyên viên quản lý nghiệp vụ tài sản kỹ thuật tại Trụ sở chính

VBI tuyển dụng chuyên viên quản lý nghiệp vụ tài sản kỹ thuật tại Trụ sở chính

12/06/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng Trưởng phòng kế toán hành chính tại VBI Lào Cai

VBI tuyển dụng Trưởng phòng kế toán hành chính tại VBI Lào Cai

08/06/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI Tuyển dụng nhân viên kinh doanh và nhân viên bồi thường & ĐGRR tại VBI Khánh Hòa

VBI Tuyển dụng nhân viên kinh doanh và nhân viên bồi thường & ĐGRR tại VBI Khánh Hòa

08/06/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng cán bộ tại VBI Đông Bắc

VBI tuyển dụng cán bộ tại VBI Đông Bắc

08/06/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng Trưởng nhóm Tổng đài viên và Tổng đài viên bồi thường

VBI tuyển dụng Trưởng nhóm Tổng đài viên và Tổng đài viên bồi thường

25/05/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh và Nhân viên kinh doanh làm việc tại Hải Phòng

VBI tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh và Nhân viên kinh doanh làm việc tại Hải Phòng

21/05/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ Ban Tài chính kế toán

VBI tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ Ban Tài chính kế toán

16/05/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng nhân viên IT Phát triển phần mềm ứng dụng

VBI tuyển dụng nhân viên IT Phát triển phần mềm ứng dụng

16/05/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng nhân viên bồi thường xe cơ giới

VBI tuyển dụng nhân viên bồi thường xe cơ giới

15/05/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại Trụ sở chính

VBI tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại Trụ sở chính

08/05/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng Chuyên viên Phát triển đối tác và CTV phòng Phát triển đối tác

VBI tuyển dụng Chuyên viên Phát triển đối tác và CTV phòng Phát triển đối tác

02/05/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng nhân viên hỗ trợ tuyển dụng

VBI tuyển dụng nhân viên hỗ trợ tuyển dụng

08/03/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh trên toàn quốc

VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh trên toàn quốc

29/09/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...