VBI công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trụ sở chính

Ngày 09/08/2019, VBI đã tổ chức Lễ Công bố các quyết định của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty về công tác cán bộ tại Trụ sở chính.

Tham dự buổi Lễ có: Ông Lê Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank; Bà Trần Thị Hương Thủy – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank; Giám đốc các phòng/ban tại Trụ sở chính cùng cán bộ nhân viên các phòng/ban tại Trụ sở chính.

Tổng Giám đốc chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Nhằm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ tại Trụ sở chính, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty đã ban hành các quyết định về công tác cán bộ tại Trụ sở chính. Theo đó, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty điều động, bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thu Trang – Trưởng phòng Tài sản Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Nghiệp vụ.

- Bà Phan Thị Hồng Nhung, cán bộ phòng Hải hải và Hỗn hợp Ban Tái bảo hiểm giữ chức vụ Trưởng phòng Hàng hải và Hỗn hợp Ban Tái bảo hiểm.

- Bà Vũ Thị Ngà, cán bộ Ban Khách hàng giữ chức vụ Trưởng phòng Khách hàng SME thuộc Ban Khách hàng.

- Tuyển dụng, bổ nhiệm bà Nguyễn Hạnh Quyên – CVCC Trung tâm dịch vụ nội bộ, Khối vận hành, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng giữ chức vụ Trưởng phòng DVKH Ban Truyền thông và DVKH.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Tồng Giám đốc Lê Tuấn Dũng đã trao các quyết định của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, ông Lê Tuấn Dũng cho biết: “Trải qua 10 năm phát triển, VBI đã không ngừng sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức và đã đạt được nhiều thành công. Định hướng trong thời gian tới, VBI sẽ tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển. Những cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều là những cán bộ có phẩm chất tốt, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao. Đây là những cán bộ năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công việc, tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, cống hiến hết mình vì VBI”

Khánh Lê

Tin liên quan

Hotline: 19001566