Tin tức Thị trường bảo hiểm

Bảo hiểm phi nhân thọ: Giã từ mục tiêu tăng trưởng tham vọng

04/07/2014

Theo lộ trình đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông, năm 2012-2013, Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) sẽ tăng vốn lên 850 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm vốn cho đối tác chiến lược... Tuy nhiên, do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán không ổn định, việc tìm kiếm đối tác chiến lược không thuận lợi, nên HĐQT Tổng công ty đã tạm hoãn việc tìm kiếm đối tác chiến lược, tập trung cho việc tăng và nhận chuyển nhượng vốn góp từ 2 liên doanh tại Lào và Campuchia.

Theo đó, cuối năm 2012, HĐQT BIC đã phê duyệt việc nhận chuyển nhượng khoản góp vốn vào CVI từ Công ty Đầu tư và Phát triển Campuchia (IDCC), với mệnh giá chuyển nhượng là 4,55 triệu USD, tương đương 65% vốn điều lệ của CVI. HĐQT BIC cũng phê duyệt việc nhận chuyển nhượng vốn góp của Ngân hàng liên doanh Lào - Việt (LVB) tại LVI, với mệnh giá chuyển nhượng là 420.000 USD, tương đương 14% vốn điều lệ của LVI. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của BIC tại LVI sau chuyển nhượng là 65% vốn điều lệ.

Hiện nay, sau khi Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận chủ trương, Tổng công ty đang làm thủ tục trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép phê duyệt chính thức việc nhận chuyển nhượng vốn và hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài đối với CVI.

Cùng với việc nhận chuyển nhượng vốn từ LVI và CVI, HĐQT BIC cũng đã chỉ đạo Ban điều hành phân công nhân sự phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc với một số đối tác tiềm năng để tìm kiếm cơ hội hợp tác thành lập liên doanh bảo hiểm nhân thọ. Về lộ trình tái cấu trúc BIC, đến thời điểm hiện tại, công việc này vẫn đang được triển khai, nhưng tiến độ thực hiện có thể chậm hơn lộ trình đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trước những dự báo môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, bất ổn và khó lường, mục tiêu tăng trưởng nhanh vào giai đoạn này là không phù hợp, BIC cũng định hướng năm 2013 chỉ phấn đấu tăng trưởng doanh thu cao hơn bình quân thị trường để giữ thị phần; lợi nhuận tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2012.

Theo dự báo của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2013 chỉ tăng trưởng khoảng 10%. Không chỉ doanh nghiệp quy mô nhỏ và doanh nghiệp mới gia nhập thị trường phải chịu sức ép của khó khăn thị trường và cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp bảo hiểm lớn cũng không ngoại lệ.

Thống kê sơ bộ của Bảo hiểm Bảo Việt cho thấy, 2 tháng đầu năm, phí bảo hiểm gốc chỉ tăng 4,5%, trong khi thị trường giảm 5,2% so với cùng kỳ. Với quan điểm phát triển thận trọng, năm 2013, Bảo hiểm Bảo Việt chỉ đặt mục tiêu tổng doanh thu 6.739 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2012; lợi nhuận trước thuế 497 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2012.

Trong khi đó, vẫn kiên định mục tiêu chiến lược đã đề ra là “Hiệu quả và phát triển bền vững”, Bảo Minh tiếp tục tiến hành tái cơ cấu và triển khai các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tập trung vào các địa bàn trọng tâm, trọng điểm, các nghiệp vụ kinh doanh có hiệu quả… Mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc năm 2013 được đưa ra cũng khá khiêm tốn, chỉ tăng trưởng khoảng 8-10% so với năm 2012.

Theo đại diện bảo hiểm Liberty, thời kỳ tăng trưởng 60-70% đã qua đi, không doanh nghiệp nào dám đưa ra mục tiêu tăng trưởng tham vọng và Liberty cũng không ngoại lệ. “Khó khăn buộc các doanh nghiệp bảo hiểm phải thực tế hơn trong việc thiết lập các chỉ tiêu kinh doanh, chứ không thể tiếp tục tuyển dụng đại lý ồ ạt, chi tiền làm các chương trình thu hút khách hàng...”, đại diện Liberty cho biết.

Ngọc Lan