Rủi ro xây dựng/lắp đặt

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng - lắp đặt là hình thức bảo hiểm cho các công trình xây dựng/lắp đặt (như công trình xây dựng/lắp đặt nhà ở, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân dụng…) từ ngày khởi công cho đến ngày hoàn thành, bàn giao hoặc đưa vào sử dụng và có thể thêm cả thời gian bảo hành công trình.

 • Tòa nhà
 • Các công trình kỹ thuật dân dụng như: Cầu, Đường, Đề, Đập…
 • Nhà máy năng lượng, nhà máy hóa dầu và các nhà máy công nghiệp khác

Tài liệu cần thu thập:

 • Quyết định phê duyệt dự án, tổng dự toán
 • Thuyết minh dự án đầu tư công trình
 • Thuyết minh thiết kế KTTC và bản vẽ
 • Hồ sơ thiết kế biện pháp thi công + thuyết minh + bản vẽ
 • Hồ sơ khảo sát địa chất/thủy văn công trình

Để mua bảo hiểm nhanh nhất, tải ngay ứng dụng MyVBI

app QR Code

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng - lắp đặt là hình thức bảo hiểm cho các công trình xây dựng/lắp đặt (như công trình xây dựng/lắp đặt nhà ở, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân dụng…) từ ngày khởi công cho đến ngày hoàn thành, bàn giao hoặc đưa vào sử dụng và có thể thêm cả thời gian bảo hành công trình.

 • Tòa nhà
 • Các công trình kỹ thuật dân dụng như: Cầu, Đường, Đề, Đập…
 • Nhà máy năng lượng, nhà máy hóa dầu và các nhà máy công nghiệp khác

Tài liệu cần thu thập:

 • Quyết định phê duyệt dự án, tổng dự toán
 • Thuyết minh dự án đầu tư công trình
 • Thuyết minh thiết kế KTTC và bản vẽ
 • Hồ sơ thiết kế biện pháp thi công + thuyết minh + bản vẽ
 • Hồ sơ khảo sát địa chất/thủy văn công trình

Để mua bảo hiểm nhanh nhất, tải ngay ứng dụng MyVBI

app QR Code

YÊU CẦU TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Hotline: 19001566