Hàng hóa và Tàu thuyền

Sản phẩm bảo hiểm dành cho doanh nghiệp dùng để quản lý rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm được mở rộng, áp dụng công nghệ 4.0 trong cung cấp tiện ích cho các khách hàng doanh nghiệp, Bảo hiểm VietinBank tự hào là nhà bảo hiểm mang tới những lợi ích dịch vụ tốt nhất.

- Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp vận tải
- Ngân hàng, tổ chức tài chính tham gia cấp tín dụng thương mại
- Các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia bảo hiểm hàng hóa phục vụ các dự án

Áp dụng các điều kiện, điều khoản theo chuẩn mực quốc tế, VBI bảo hiểm cho các rủi ro từ bên ngoài gây mất mát, tổn thất vật chất đối với hàng hóa được bảo hiểm, xảy ra trong quá trình vận chuyển (và/hoặc lưu kho tạm thời trong quá trình vận chuyển) được thực hiện bởi bất kỳ loại phương tiện vận chuyển nào, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc trên phạm vi toàn thế giới (theo các quy tắc và điều kiện điều khoản của VBI)

  • Giấy yêu cầu bảo hiểm
  • Quy tắc bảo hiểm , điều khoản bảo hiểm hàng hóa A, B, C (theo ICC)

Để mua bảo hiểm nhanh nhất, tải ngay ứng dụng MyVBI

app QR Code
  • Quy trình bồi thường
  • Danh sách các công ty giám định độc lập

Sản phẩm bảo hiểm dành cho doanh nghiệp dùng để quản lý rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm được mở rộng, áp dụng công nghệ 4.0 trong cung cấp tiện ích cho các khách hàng doanh nghiệp, Bảo hiểm VietinBank tự hào là nhà bảo hiểm mang tới những lợi ích dịch vụ tốt nhất.

- Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp vận tải
- Ngân hàng, tổ chức tài chính tham gia cấp tín dụng thương mại
- Các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia bảo hiểm hàng hóa phục vụ các dự án

Áp dụng các điều kiện, điều khoản theo chuẩn mực quốc tế, VBI bảo hiểm cho các rủi ro từ bên ngoài gây mất mát, tổn thất vật chất đối với hàng hóa được bảo hiểm, xảy ra trong quá trình vận chuyển (và/hoặc lưu kho tạm thời trong quá trình vận chuyển) được thực hiện bởi bất kỳ loại phương tiện vận chuyển nào, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc trên phạm vi toàn thế giới (theo các quy tắc và điều kiện điều khoản của VBI)

  • Giấy yêu cầu bảo hiểm
  • Quy tắc bảo hiểm , điều khoản bảo hiểm hàng hóa A, B, C (theo ICC)

Để mua bảo hiểm nhanh nhất, tải ngay ứng dụng MyVBI

app QR Code
  • Quy trình bồi thường
  • Danh sách các công ty giám định độc lập

YÊU CẦU TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Hotline: 19001566