VBI CARE

Bảo hiểm sức khoẻ VBI Care - giải pháp tài chính của Bảo hiểm VietinBank giúp giúp bạn và gia đình an tâm tận hưởng cuộc sống.

To get quick coverage, download the MyVBI application now

app QR Code

Bảo hiểm sức khoẻ VBI Care - giải pháp tài chính của Bảo hiểm VietinBank giúp giúp bạn và gia đình an tâm tận hưởng cuộc sống.

To get quick coverage, download the MyVBI application now

app QR Code
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trực thuộc 100% vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Được thành lập từ năm 2008 đến nay, sau hơn 10 năm thành lập, VBI đã phát triển mạnh mẽ đi cùng bán thành công 25% cổ phần với doanh nghiệp bảo hiểm lớn thứ 2 Hàn Quốc HMFI. Minh chứng cho sự tăng trưởng vượt bậc, VBI lần lượt nhận các danh hiệu cao quý như “Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất 2019”, “Top 500 Thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất 2019”,...

Để biết thêm thông tin chi tiết và yêu cầu tư vấn về những gói bảo hiểm phù hợp, liên hệ: Hotline 19001566

Hoặc truy cập vào website: https://vbi.vietinbank.vn/

ONLINE CONSULTANT REQUEST

Hotline: 19001566