Bồi thường khác

Image
  • Kiểm tra an toàn đối với người
  • Hạn chế tổn thất về vật chất
  • Giữ nguyên hiện trường
  • Ghi lại những tổn thất

    *Tải bản ứng dụng trên điện thoại để theo dõi hồ sơ bồi thường

  • Gọi cứu điện cho cơ quan chức năng
  • Gọi điện về VBI 19001566
Image
  • Tải biểu mẫu phù hợp
  • Chuẩn bị các giấy tờ/tài liệu liên quan
Image

*Tải bản ứng dụng trên điện thoại để nộp hồ sơ bồi thường

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hotline: 19001566