Tôi muốn hỗ trợ bồi thường...

Bảo hiểm VietinBank luôn hỗ trợ khai báo bồi thường/theo dõi bồi thường trực tuyến 24/7. Hãy chọn sản phẩm bạn muốn hỗ trợ khai báo bồi thường dưới đây. Mọi thông tin cần tìm hiểu, vui lòng liên hệ hotline 19001566

Hướng dẫn bồi thường...

Bảo hiểm VietinBank luôn hỗ trợ khai báo bồi thường/theo dõi bồi thường trực tuyến 24/7. Hãy chọn sản phẩm bạn muốn hỗ trợ khai báo bồi thường dưới đây. Mọi thông tin cần tìm hiểu, vui lòng liên hệ hotline 19001566

Tra cứu

Giấy chứng nhận điện tử | Hóa đơn điện tử | Bồi thường

Ví dụ: AA

(Ví dụ: 16E0000001/0113302942)

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hotline: 19001566