Tải Biểu mẫu Tài liệu

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm sức khỏe VBI Care

Khi có nhu cầu hỗ trợ hẹn lịch khám, hướng dẫn về thủ tục bảo lãnh viện phí và tư vấn hồ sơ điều trị tại các Cơ sở y tế, Quý khách vui lòng liên hệ trước với VBI theo số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ:

-          09 3459 6339
-          09 3458 1339
-          04 3211 5140