Tải Biểu mẫu Tài liệu

Bảo hiểm tàu thủy

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, quý khách vui lòng:

-         Cứu người, cứu tài sản hạn chế thấp nhất thiệt hại
-         Thông báo ngay cho công ty bảo hiểm theo số điện thoại sau và thực hiện theo hướng dẫn của VBI

Tại Miền Bắc ĐTDĐ: 0904897139
Tại Miền Trung ĐTDĐ: 0983156008
Tại Miền Nam ĐTDĐ: 0988873377
 
-         Lập kháng nghị hàng hải và gửi tới cơ quan cảng vụ, công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất xảy ra sự kiện bảo hiểm