Tải Biểu mẫu Tài liệu

Bảo hiểm hàng hóa

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

-         Thông báo ngay cho công ty bảo hiểm theo số điện thoại sau và thực hiện theo hướng dẫn của Công ty bảo hiểm:
 
Tại Miền Bắc ĐTDĐ: 0904897139
Tại Miền Trung ĐTDĐ: 0983156008
Tại Miền Nam ĐTDĐ: 0988873377
 
-         Lập biên bản giám định sơ bộ về thiệt hại yêu cầu các bên liên quan xác nhận.
-         Lập và gửi Thông báo tổn thất cho các bên liên quan gồm chủ tàu, người vận chuyển, đại lý tàu, đại lý giao hàng, nhận hàng.