Tải Biểu mẫu Tài liệu

Bảo hiểm du lịch quốc tế

Trường hợp người được bảo hiểm gặp ốm đau bệnh tật khi đang ở nước ngoài mà cần hỗ trợ y tế khẩn cấp, vui lòng liên hệ ngay với International SOS (VN) theo số điện thoại sau: 0084 83 8240593 và thực hiện theo hướng dẫn của International SOS.

Người được bảo hiểm cần thu thập toàn bộ hồ sơ chứng từ (bản gốc) liên quan đến việc khám chữa bệnh và các chi phí đã trả gửi về Bảo hiểm VietinBank cùng với Giấy yêu cầu bồi thường.

Trường hợp người được bảo hiểm trở về Việt Nam, vui lòng liên hệ với đơn vị cấp đơn bảo hiểm đã được ghi rõ trên giấy chứng nhận bảo hiểm để được hướng dẫn làm thủ tục bồi thường: