Bảo hiểm VietinBank triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.

Ngày 25/3/2018, Bảo hiểm VietinBank VBI đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh năm 2018 và Hội nghị người lao động.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Hồng Vân - Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chủ tịch Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Về phía Bảo hiểm VietinBank có ông Lê Tuấn Dũng – Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank, các ông/bà trong Ban Tổng Giám Đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Bảo hiểm VietinBank.

Hội nghị triển khai kinh doanh năm 2018

Hội nghị đã được nghe và nhất trí thông qua các báo cáo: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, các chê độ quyền lợi đối với người lao động và các nhiệm vụ trong tâm năm 2018; báo cáo đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại định kỳ; báo cáo tổng kết các phong trào thi đua năm 2017 và phát động thi đua năm 2018.

Ông Lê Tuấn Dũng – trình bày kết quả kinh doanh năm 2017

Ngay tại Hội nghị, Bảo hiểm VietinBank đã vinh danh các tập thể, cá nhân có những đóng góp xuất sắc vào hoạt động kinh doanh của công ty năm 2017.

Tổng kết Hội nghị, ông Lê Tuấn Dũng – Tổng Giám Đốc Tổng Công ty đã ghi nhận kết quả và nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên đã đóng góp vào sự thành công của công ty trong năm 2017.

Bên cạnh đó, Tổng Giám Đốc cũng đưa ra các chỉ đạo cụ thể về định hướng kinh doanh năm 2018 theo tình hình thực tế của công ty và đưa ra nhiều định hướng, phương hướng hoạt động.

Tổng Giám Đốc bày tỏ sự tin tưởng và kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, chào mừng Kỷ niệm 10 năm Bảo hiểm VietinBank và Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập VietinBank.

Tin liên quan

Hotline: 19001566