Tuyển dụng

VBI tuyển dụng cán bộ kinh doanh tại Đồng Nai

VBI tuyển dụng cán bộ kinh doanh tại Đồng Nai

10/04/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại Hà Nội

VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại Hà Nội

09/04/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng nhân viên IT Phát triển phần mềm ứng dụng

VBI tuyển dụng nhân viên IT Phát triển phần mềm ứng dụng

26/03/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng cán bộ tại VBI Tây Bắc (Tp Việt Trì)

VBI tuyển dụng cán bộ tại VBI Tây Bắc (Tp Việt Trì)

16/03/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng nhân viên hỗ trợ tuyển dụng

VBI tuyển dụng nhân viên hỗ trợ tuyển dụng

08/03/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BANCASSURANCE

VBI TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BANCASSURANCE

08/03/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 công ty thành viên và hơn 60 phòng bảo hiểm khu ...
VBI tuyển dụng cán bộ tại VBI Đông Bắc

VBI tuyển dụng cán bộ tại VBI Đông Bắc

28/02/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại VBI Bình Dương

VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại VBI Bình Dương

22/02/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng chuyên viên thúc đẩy phát triển Bancassurance

VBI tuyển dụng chuyên viên thúc đẩy phát triển Bancassurance

01/02/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 26 Công ty thành viên trên toàn quốc. Định hướng củ...
VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại Đà Nẵng

VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại Đà Nẵng

23/01/2018

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...
VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại Hải Phòng

VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh tại Hải Phòng

26/12/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...
VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh trên toàn quốc

VBI tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh và cán bộ kinh doanh trên toàn quốc

29/09/2017

Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 Chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiể...