Từ 1/11/2012, tăng tiền bồi thường bảo hiểm xe cơ giới.

Ngày 23/10, buổi tập huấn Thông tư 151/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã thu hút hàng trăm người đến từ các DN bảo hiểm, Hiệp hội ô tô vận tải Việt Nam. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11 tới. 

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với xe cơ giới sẽ tăng đến 40%

Ông Trịnh Thanh Hoan, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) khẳng định, Thông tư 151 được ban hành nhằm phù hợp với thực tiễn hoạt động của nghiệp vụ này, cũng như nhằm mang lại quyền lợi cao hơn cho chủ xe cơ giới và người bị nạn.

 Nâng mức trách nhiệm lên 70 triệu đồng/vụ

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

Tại Thông tư 151, mức trách nhiệm bảo hiểm đã được nâng lên đối với cả 3 loại hình bảo hiểm so với trước đây. Cụ thể, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra và mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo… gây ra đều tăng 40% so với trước đây, từ 50 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn lên 70 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn; mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự gây ra là 40 triệu đồng/1 vụ tai nạn (thay vì 30 triệu đồng).

Lý giải thêm với ĐTCK, ông Phạm Đình Trọng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng cho rằng, quy định mới này đã một lần nữa cho thấy mục tiêu an sinh xã hội của bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới, trong khi mức phí bảo hiểm phải đóng dù tăng, nhưng tăng ở mức thấp hơn so với giá trị bồi thường mà chủ xe cũng như người bị nạn được hưởng, thậm chí, mức phí với xe mô tô 2 bánh còn giữ nguyên.

Ngoài ra, theo ông Trọng, tính nhân văn ở đây còn thể hiện ở việc Thông tư mới đã nâng mức chi hỗ trợ nhân đạo lên tối đa 15% tổng số tiền đóng các quỹ hàng năm, 20 triệu đồng/1 người/1 vụ đối với người chết cũng như bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn (trong khi trước đây tương ứng là 5 triệu đồng đối với người chết và không chi trả đối với thương tật toàn bộ vĩnh viễn).

 Bồi thường nhanh gọn hơn

Nhằm tạo thuận lợi cho các bên khi xảy ra tai nạn với thủ tục bồi thường nhanh gọn, linh hoạt, Thông tư mới đã đưa ra quy định mới bồi thường bảo hiểm cụ thể có thể theo thỏa thuận giữa chủ xe cơ giới và người bị thiệt hại, hoặc đại diện hợp pháp của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại Thông tư này. Còn trước đây, mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, thiệt hại về người chỉ được xác định theo bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư. Ngoài ra, Thông tư mới cũng bổ sung trường hợp có quyết định của toà án thì căn cứ vào quyết định của toà án, nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại Thông tư này.

 Chủ xe được linh động nộp phí

Theo quy định trước đây, DN chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe đã đóng đủ phí bảo hiểm. Việc đóng đủ phí bảo hiểm phải được xác nhận bằng chứng từ kế toán của DN. Tuy nhiên, quy định mới cũng bổ sung quy định trong một số trường hợp, DN và chủ xe cơ giới có thể thỏa thuận (bằng văn bản) về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm. Cụ thể, với chủ xe cơ giới là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, phí bảo hiểm phải được thanh toán đủ trong thời hạn 10 ngày kể từ khi giấy chứng nhận bảo hiểm có hiệu lực. Còn nếu chủ xe không thuộc diện trên, nhưng có nhiều xe cơ giới tham gia bảo hiểm tại cùng thời điểm và có tổng phí bảo hiểm phải nộp từ 100 triệu đồng trở lên thì phí bảo hiểm được thanh toán thành 2 kỳ, mỗi kỳ nộp đủ 50% tổng phí bảo hiểm thay vì đóng 1 lần như trước đây. Trường hợp chủ xe cơ giới không đóng đủ phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận nêu trên, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày kế tiếp ngày chủ xe cơ giới phải đóng phí bảo hiểm.

Đại diện Hiệp hội ô tô vận tải Việt Nam cũng cho rằng, những điểm mới tại Thông tư 151 đang đến gần hơn với “cuộc sống”, phù hợp với thực tiễn để các bên liên quan hoạt động thuận tiện hơn.

Ông Trọng cho biết, “ban đầu, dự thảo Thông tư ghi thời gian có hiệu lực từ năm 2013, nhưng cuối cùng đã đổi sang lấy mốc 1/11 tới do Ban soạn thảo cho rằng, với các điểm mới kể trên, Thông tư có hiệu lực sớm ngày nào thì tốt ngày đó, quyền lợi của chủ xe và các bên liên quan được đảm bảo sớm hơn”.

(ĐTCK)

Tin liên quan

Hotline: 19001566