Tin tức Thị trường bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm 2017: Tiếp tục đà tăng trưởng cao

29/12/2016

Thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Dự báo này hoàn toàn có cơ sở khi năm 2016, bất chấp những khó khăn của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm vẫn tăng trưởng ấn tượng và gặt hái được nhiều thành công.
 
Đó là nhận định của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tại lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống thị trường bảo hiểm Việt Nam 2016 vừa được tổ chức mới đây, bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm năm 2016 vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao.
 
Thống kê sơ bộ cho thấy, tổng doanh thu bảo hiểm năm 2016 ước đạt 101.767 tỷ đồng, trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 86.049 tỷ đồng (tăng 22,74%), doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt 15.718 tỷ đồng.
 
Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2016 ước đạt 186.572 tỷ đồng, tăng 16,49% so với năm 2015, trong đó từ khối phi nhân thọ ước đạt 34.449 tỷ đồng còn khối nhân thọ ước đạt 152.123 tỷ đồng.
 
Điều đáng mừng là năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm ngày một vững chắc. Thống kê cho thấy, tổng tài sản của các doanh nghiệp toàn ngành năm 2016 ước đạt 239.413 tỷ đồng (tăng 18,2% so với năm 2015), trong đó, khối phi nhân thọ ước đạt 67.585 tỷ đồng, khối nhân thọ ước đạt 171.828 tỷ đồng.
 
Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm toàn ngành Bảo hiểm đến hết năm 2016 ước đạt 144.817 tỷ đồng (tăng 23,96% so với năm 2015); trong đó, các doanh nghiệp phi nhân thọ ước đạt 18.959 tỷ đồng, doanh nghiệp nhân thọ ước đạt 125.858 tỷ đồng.
 
Tổng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp đến hết năm 2016 ước đạt 52.720 tỷ đồng (tăng 15,18% so với năm 2015), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.567 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 29.153 tỷ đồng.
 
Theo ông Phan Kim Bằng, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) nhận định: Thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
 
Trong năm 2017, mục tiêu của khối bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng doanh thu trên 25%, trong khi lĩnh vực phi nhân thọ tăng trưởng doanh thu trên 14%. Đây tiếp tục được coi là mức tăng trưởng cao, vốn được duy trì trong nhiều năm qua.
 
Tuy mục tiêu cho năm tới đề ra khá cao song, nhiều ý kiến cho rằng hoàn toàn có thể đạt được bởi nhu cầu bảo hiểm tại Việt Nam gia tăng khi nhận thức của người dân và các tổ chức kinh tế về vai trò của bảo hiểm tiếp tục được nâng cao.
 
Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp cũng hy vọng những chính sách mới của Nhà nước về bảo hiểm (ví dụ như bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm thiên tai…) sớm được ban hành, trở thành một yếu tố tích cực thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển.
 
Hơn nữa, với quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng bộ máy liêm chính, kiến tạo cùng với cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ tạo động lực quan trọng để doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế phát triển, từ đó tạo thêm tiếp đà tăng trưởng cho thị trường bảo hiểm nước nhà.
 
Theo (Tapchitaichinh)