Bảo hiểm 2013, triển khai thực hiện 6 nhóm giải pháp

Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn, vẫn có những điều đáng để chúc mừng.

Trao đổi với ĐTCK bên lề buổi lễ kỷ niệm, đại diện các DN bảo hiểm chia sẻ về muôn vàn khó khăn, DN buộc phải “gồng” mình để có thể đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2012. Lãnh đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) nhận định, năm 2013 sẽ còn khó hơn.

Mặc dù vậy, theo ông Trịnh Quang Tuyến, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI), với trách nhiệm với xã hội, từng DN bảo hiểm đã và đang tìm các giải pháp để vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội mới, khắc phục hạn chế, yếu kém trong những năm qua, đầu tư an toàn hiệu quả, đem lại kết quả kinh doanh tốt hơn năm 2011.

Cụ thể, năm 2012, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 40.591 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2011; trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.675 tỷ đồng, tăng 10,2% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 17.916, tăng 12%. Toàn ngành bảo hiểm đã đầu tư gần 91.000 tỷ đồng vào nền kinh tế quốc dân, góp phần phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, các DN bảo hiểm tiến hành tái cơ cấu, đảm bảo biên khả năng thanh toán, danh mục đầu tư an toàn, hiệu quả; xử lý nợ khó đòi (trong đó có nợ phí bảo hiểm) và tái cơ cấu vốn chủ sở hữu, giảm dần vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại các DN bảo hiểm; lựa chọn đối tác chiến lược tham gia góp vốn.

Trao đổi với ĐTCK, ông Trịnh Thanh Hoan, Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho rằng, về cơ bản, hoạt động tái cấu trúc các DN bảo hiểm được thực hiện thường xuyên, gắn liền với công tác quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, để hoạt động này được thực hiện bài bản và đầy đủ, trong năm 2013, cần nghiên cứu xây dựng và ban hành Thông tư quy định tiêu chí đánh giá toàn diện rủi ro hoạt động kinh doanh, mức độ an toàn tài chính và công tác quản trị điều hành của DN bảo hiểm. Trên cơ sở các quy định tại Thông tư, tiến hành đánh giá, phân loại DN và áp dụng các biện pháp tái cấu trúc đối với từng nhóm DN.

Về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, ông Takashi Fujii, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam nhấn mạnh: “Với đặc thù là ngành kinh doanh trung và dài hạn, DN bảo hiểm nhân thọ phải có tầm nhìn và chiến lược phát triển trong vòng 10 - 20 năm tới, không để khó khăn che mất cơ hội. Kinh tế Việt Nam năm 2013 chắc chắn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin rằng, bảo hiểm nhân thọ vẫn giữ được ưu thế là một kênh đầu tư an toàn”.

Theo AVI, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng năm 2013, ngành bảo hiểm vẫn đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng ở mức hai con số: doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 10 - 12%, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 12 - 14%.

Về phía cơ quan quản lý, ông Trịnh Thanh Hoan cho biết, để tiếp tục khơi thông tiềm lực của ngành bảo hiểm trong năm tới, mới đây, Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 2330/QĐ-BTC về thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011 - 2015. Theo đó, năm 2013 là năm đầu tiên triển khai thực hiện 6 nhóm giải pháp chủ đạo đề ra trong Quyết định số 2330/QĐ-BTC là: hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các DN bảo hiểm; khuyến khích, hỗ trợ các DN phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm; đa dạng và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm; tăng cường hiệu quả quản lý của nhà nước về kinh doanh bảo hiểm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập trong lĩnh vực bảo hiểm.

Ông Trịnh Quang Tuyến, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI)

Năm 2012, các tiểu ban bán chuyên trách của AVI đã nghiên cứu xây dựng phí cơ bản và thông tin cảnh báo rủi ro để báo cáo Bộ Tài chính có giải pháp hạn chế cạnh tranh không lành mạnh bằng giảm phí, mở rộng điều khoản bảo hiểm, ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của DN bảo hiểm; xây dựng thuật ngữ cơ bản trong bảo hiểm nhân thọ và đang xây dựng thuật ngữ trong bảo hiểm phi nhân thọ; sử dụng cơ sở dữ liệu Lloyd's MIU phục vụ cho các DN bảo hiểm tra cứu thực trạng tàu và hàng được bảo hiểm; tổ tư vấn bảo hiểm nông nghiệp đã có nhiều kiến nghị để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi Thông tư 47, Bộ Tài chính ban hành Quyết định phê duyệt sản phẩm bảo hiểm với những nội dung phù hợp với thực tế sau 1 năm triển khai thí điểm.

Hiện tại, AVI đang tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, phát hành cẩm nang tuyên truyền hướng dẫn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, phát hành kỷ yếu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, phát hành cuốn các văn bản pháp quy về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và xây dựng phần mềm thống kê báo cáo số liệu của các DN bảo hiểm.

Tin liên quan

Hotline: 19001566