TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn:

Trở thành doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu nhờ sự sáng tạo và khác biệt, mang trong mình giá trị nhân văn sâu sắc

Sứ mệnh:

  • Đối với xã hội: Phát huy tinh thần chia sẻ và tương hỗ, vì sự thịnh vượng và hạnh phúc của người dân Việt Nam
  • Đối với khách hàng: Bảo vệ tài chính cho các cá nhân và doanh nghiệp trước những sự cố và rủi ro
  • Đối với đối tác: Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền vững, dựa trên sự giao kết bình đằng, hợp tác và cùng phát triển
  • Đối với tổ chức: Tối ưu hiệu quả hoạt động, tăng trưởng chỉ tiêu kinh doanh, phát triển văn hóa doanh nghiệp
  • Đối với người lao động: Đánh thức giá trị phi thường trong mỗi con người, phát triển thương hiệu cá nhân nổi trội.

Mục tiêu:
Bảo toàn giá trị cuộc sống

Giá trị cốt lõi:

Quyết liệt – Sáng tạo – Đổi mới – Tin cậy – Chân thành – Trách nhiệm

Quyết liệt - Làm tới cùng: Theo sát và kiên định, nhẫn nại và quyết tâm thực hiện

Sáng tạo - Không gì là không thế: Tập trung vào giải pháp. Hỏi tại sao và/hoặc Tại sao không? Nếu có ý tưởng, hãy làm thử

Đổi mới - Khát khao đạt tới sự thỏa mãn: Cởi mở với quan điểm và ý tưởng mới, học điều mới mỗi ngày, can đảm đối mặt với thách thức

Tin cậy - Vững chãi từ bên trong: Giữ lời hứa, có mặt khi cần, nhất quán trong lời nói và hành động

Chân thành - Như một người thân: Lắng nghe để thấu hiểu, bỏ qua mọi lỗi lầm, giúp đỡ và cho đi

Trách nhiệm - Giúp đỡ và tạo điều kiện: Chịu trách nhiệm cho hành động của mình, năng lực thuyết phục con người, trách nhiệm cho khâu trước và khâu sau trong một quá trình

Hotline: 19001566