Bancassurance BH Tích lũy cho con

BH Tích lũy cho con

Mô tả sản phẩm
Sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm tích lũy cho con bảo hiểm cho mọi cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Vietinbank.
 
Đối tượng bảo hiểm
 • Bố/mẹ (theo pháp luật) gửi tiền tiết kiệm cho con, là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 18 tuổi và tối đa đến khi kết thúc kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm tích luỹ cho con nhưng không quá 70 tuổi.
 • Con là người đứng tên trên tài khoản, có người đại diện là bố/mẹ thực hiện các giao dịch liên quan khi chưa đủ 18 tuổi.
Phạm vi bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm
 • Trường hợp NĐBH tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau bệnh tật thì VBI chi trả tiền bảo hiểm tối đa 400 triệu đồng.
 • Trường hợp NĐBH tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thì VBI chi trả tiền bảo hiểm tối đa 02 tỷ đồng.
 • Ngoài ra VBI còn thanh toán các chi phí sau:
  • Chi phí trợ cấp lương, thu nhập (chỉ áp dụng cho Bố/mẹ): Trường hợp NĐBH bị thương tật do tai nạn, dựa trên số ngày nghỉ thực tế để điều trị nội/ngoại trú do tai nạn. Số ngày nghỉ phải có chỉ định của bác sỹ và xác nhận của bộ phận nhân sự, thì sẽ được VBI chi trả tiền bảo hiểm tối đa 02 tháng lương/vụ tại nạn và không quá 40 triệu đồng/năm;
  • Chi phí y tế (áp dụng cho Con): Trường hợp NĐBH (Con) bị thương tật do tai nạn thì VBI sẽ trả toàn bộ chi phí y tế do tai nạn, Chi phí này không quá 5 triệu đồng/vụ tại nạn và không quá 30 triệu đồng/năm.
  • Chi phí trợ cấp mai táng (áp dụng cho Bố/mẹ và con): 2 triệu đồng/người.
Đối tượng khách hàng
Khách hàng Doanh nghiệp/ các Tổ chức khác (mua bảo hiểm cho các thành viên)/ Khách hàng cá nhân/ Khách hàng có hoạt động tín dụng với VietinBank.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
 • Giấy yêu cầu bảo hiểm (xem tại đây).
 • Danh sách người yêu cầu tham gia bảo hiểm (đối với Khách hàng tổ chức), CMTND/ Hộ chiếu (nếu có) (đối với Khách hàng cá nhân).