Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm hỗn hợp

Bảo hiểm trộm cướp

Mô tả sản phẩm Bảo hiểm cho những tổn thất vật chất xảy ra tài sản của người được bảo hiểm do trộm cướp gây ra.
Phạm vi bảo hiểm Bồi thường cho các thiệt hại vật chất xảy ra đối với tài sản của người được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:
  • Hành động đột nhập hoặc thoát khỏ ngôi nhà bằng vũ lực hoặc các phương tiện cưỡng bức;
  • Hành động tấn công, dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực đối với Người được bảo hiểm, người làm thuê, người được giao quản lý tài sản;
  • Ngôi nhà bị hư hại do hậu quả của hành động trộm cướp.
Đối tượng khách hàng
Các cá nhân, tổ chức hoạt động tại Việt Nam.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
Giấy yêu cầu bảo hiểm (xem tại đây).