Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm tàu thuyền

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tàu thủy nội địa

Đối tượng tham gia bảo hiểm Các chủ sở hữu tàu thuyền tham gia hoạt động tuyến thủy nội địa và không thay đổi trong thời gian tham gia bảo hiểm.
Phạm vi bảo hiểm Người tham gia bảo hiểm sẽ được bồi thường cho các tổn thất, hư hại và/hoặc chi phí cho các rủi ro được bảo hiểm sau đây:

1. Những chi phí thực tế phát sinh từ hoạt động của tàu được bảo hiểm mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật cũng như theo quyết định của Tòa án gồm:

a/ Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt của chính quyền địa phương và các khiếu nại về hậu quả do ô nhiễm dầu gây ra.

b/ Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá hủy, trục vớt, di chuyển xác tàu được bảo hiểm bị đắm theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

c/ Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn.

d/ Chi phí liên quan tới việc tố tụng, tranh chấp khiếu nại về trách nhiệm dân sự.

2. Những khoản chi phí chủ tàu phải chịu trách nhiệm bồi thường theo luật định đối với tính mạng sức khỏe hoặc thương tật hoặc các tổn thất vật chất đối với thủy thủ, thuyền viên trên tàu được bảo hiểm.

3. Trách nhiệm mà chủ tàu phải gánh chịu theo quy định của pháp luật do tàu được bảo hiểm gây ra làm:

a/ Thiệt hại cầu cảng, đê đập, kè cống, bè mảng, giàng đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động.

b/ Bị thương hoặc thiệt hại tính mạng, tài sản của người thứ ba khác (không phải thuyền viên, hành khách trên tàu được bảo hiểm).

4. Trách nhiệm đâm va: VBI nhận trách nhiệm bồi thường những chi phí thực tế phát sinh từ tai nạn đâm va giữa tàu được bảo hiểm với tàu khác mà chủ tàu được bảo hiểm có trách nhiệm phải bồi thường cho người khác như:

a/ Thiệt hại hư hỏng tàu khác hay tài sản trên tàu khác ấy.

b/ Chậm trễ hay mất thời gian sử dụng tàu khác hay tài sản trên trên tàu khác ấy.

c/ Tổn thất chung, cứu nạn hay cứu hộ theo hợp đồng của tàu khác hay tài sản trên tàu ấy.

d/ Trục vớt, di chuyển hoặc phá hủy xác tàu ấy.

e/ Thuyền viên trên tàu khác ấy bị chết hoặc bị thương.

f/ Tẩy rửa ô nhiễm do tàu khác ấy gây ra.

5. Trách nhiệm lai dắt: VBI bồi thường những tổn thất gây cho những phương tiện được lai kéo bởi tàu được bảo hiểm trong quá trình lai kéo phát sinh trách nhiệm theo hợp đồng lai kéo, ngoại trừ tổn thất hàng hóa được chuyên chở trên các phương tiện đó.

6. Trách nhiệm đối với hành khách: VBI nhận trách nhiệm bồi thường đối với:

a/ Những chi phí mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu theo quy định của pháp luật do hành khách có vé đi tàu bị thương, chết do lỗi của chủ tàu, thuyền viên, người làm công.

b/ Những chi phí mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu theo quy định của pháp luật đối với hành khách có vé đi tàu do hậu quả tai nạn của tàu được bảo hiểm, kể cả chi phí đưa hành khách tới bến đến hoặc quay trở lại bến đi.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm