Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm toàn diện học sinh


Mô tả sản phẩm
Sản phẩm bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn, ốm đau bệnh tật xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người được bảo hiểm (NĐBH).
 
Đối tượng bảo hiểm
Là học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học sinh học nghề.
 
Phạm vi bảo hiểm và
quyền lợi bảo hiểm

1.      Điều kiện A: Tử vong do ốm đau bệnh tật, VBI chi trả toàn bộ STBH.

2.      Điều kiện B: Tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn:
  • NĐBH tử vong: VBI chi trả toàn bộ STBH.
  • NĐBH bị thương tật thân thể do tai nạn: VBI chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật.
3.      Điều kiện bảo hiểm C: Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật.

4.      Điều kiện bảo hiểm D: Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn: chi trả cụ thể theo Quy tắc bảo hiểm.
 
Đối tượng khách hàng
Các tổ chức (trường học, trung tâm đào tạo,…) tham gia cho học sinh/sinh viên,…
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Giấy yêu cầu bảo hiểm (xem tại đây).
  • Danh sách người yêu cầu tham gia bảo hiểm.