Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm kỹ thuật

Bảo hiểm thiết bị điện tử

Mô tả sản phẩm
Bảo hiểm thiết bị điện tử là hình thức bảo hiểm vật chất cho các máy móc, thiết bị điện tử trong các ngành công nghệ thông tin như: tin học, viễn thông, phát thanh truyền hình, hàng không, khí tượng, khoa học kỹ thuật.
 
Phạm vi bảo hiểm
Bao gồm 3 phần chính:

1. Tổn thất vật chất:
Bồi thường cho tổn thất vật chất thực tế của máy móc thiết bị do những nguyên nhân như: cháy, nổ, chập điện,…

2. Phương tiện lưu trữ dữ liệu ngoại vi:
Bồi thường những tổn thất vật chất của các phương tiện lưu trữ giữ liệu bên ngoài do các nguyên nhân được bảo hiểm trong phần 1 nhưng loại trừ các chi phí phát sinh do lập chương trình sai, mất thông tin, tác động của từ trường, các tổn thất có tính chất hậu quả.

3. Chi phí gia tăng:
Bồi thường các chi phí tăng thêm để sử dụng các thiết bị hệ thống dữ liệu ngoại vi khác thay thế cho thiết bị bị tổn thất do các rủi ro được bảo hiểm trong phần 1 gây ra nhằm tránh bị gián đoạn toàn bộ hay bộ phận.
 
Thời hạn bảo hiểm 12 tháng
Đối tượng khách hàng
Các chủ xí nghiệp/nhà máy sản xuất, người cho thuê máy móc thiết bị, người đi thuê máy móc thiết bị.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Danh mục máy móc tham gia bảo hiểm.