Bảo hiểm Cá nhân Bảo hiểm thẻ

Bảo hiểm chi phí phát hành lại thẻ

Bảo hiểm chi phí phát hành lại thẻ

Bảo hiểm chi phí phát hành lại thẻ là hình thức bảo hiểm cho những chi phí mà người được bảo hiểm (chủ thẻ) phải bỏ ra khi làm lại thẻ tín dụng (Visa, Master..), thẻ E – partner thuộc hệ thống ngân hàng Vietinbank
Bảo hiểm giao dịch gian lận thẻ

Bảo hiểm giao dịch gian lận thẻ

Sản phẩm được thiết kế nhằm bảo vệ chủ thẻ trước những rủi ro về công nghệ, rủi ro thất lạc, mất cắp gây tổn thất về tài chính đối với thẻ thanh toán.