Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm tàu thuyền

Bảo hiểm thân tàu biển

Đối tượng được bảo hiểm
Những tàu biển thuộc Đăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương đương của cơ quan đăng kiểm nước ngoài tham gia hoạt động tuyến hàng hải quốc tế.
 
Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra:
 • Hiểm họa của biển, sông hồ hoặc các vùng nước có thể hành thủy,
 • Cháy, nổ,
 • Trộm cướp có bạo lực bởi những người ngoài tàu, cướp biển.
 • Vứt hàng xuống biển,
 • Va chạm với phương tiện chuyên chở trên bộ, trang thiết bị của cảng,
 • Động đất, núi lửa phun hay sét đánh,
 • Tai nạn trong khi bốc dỡ hoặc chuyển dịch hàng hoá hay nhiên liệu.
 • Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc ẩn tỳ trong máy móc hoặc thân tàu,
 • Bất cẩn của Thuyền trưởng, Sĩ quan, Thủy thủ hay Hoa tiêu,
 • Bất cẩn của người sửa chữa hay người thuê tàu với điều kiện họ không phải là Người được bảo hiểm theo bảo hiểm này,
 • Manh động của Thuyền trưởng, Sĩ quan hay Thủy thủ,
 • Va đụng với máy bay, máy bay trực thăng hay các vật tương tự, hoặc các vật rơi từ đó.
Đối tượng khách hàng
Các chủ tàu biển
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
 • Giấy yêu cầu bảo hiểm (xem tại đây).
 • Tài liệu liên quan đến tàu: đăng kiểm,…