Bảo hiểm Cá nhân Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe VBI Care

Mô tả sản phẩm
Sản phẩm bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn, ốm đau bệnh tật và thai sản ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và các chi phí y tế điều trị cho bạn và gia đình sự an tâm tuyệt đối về tài chính
 
Đối tượng bảo hiểm
Các cá nhân là công dân VN, người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại VN có độ tuổi từ 12 tháng tuổi đến 65 tuổi, VBI không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:
  • Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong;
  • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
  • Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.
Phạm vi bảo hiểm
I. Quyền lợi bảo hiểm chính:

1.      Bảo hiểm sinh mạng cá nhân: Tử vong hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật: VBI chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

2.      Bảo hiểm tai nạn cá nhân:
  • Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: VBI chi trả toàn bộ STBH.
  • Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: VBI chi trả theo Bảng tỷ lệ.
  • Thương tật tạm thời do tai nạn: VBI thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý.
  • Trợ cấp nghỉ việc do điều trị tai nạn (cụ thể trong Quy tắc bảo hiểm).
3.      Bảo hiểm chi phí y tế nằm viện điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, thai sản:
  • Nằm viện điều trị ốm đau, bệnh tật, thai sản: VBI sẽ thanh toán các chi phí cụ thể theo Quy tắc bảo hiểm.
  • Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản: VBI sẽ thanh toán các chi phí cụ thể theo Quy tắc bảo hiểm.
4.      Các quyền lợi bảo hiểm khác.

II. Quyền lợi bảo hiểm bổ sung:

1.      Bảo hiểm điều trị ngoại trú.

2.      Bảo hiểm vận chuyển y tế cấp cứu.
Đối tượng khách hàng
Khách hàng cá nhân có nhu cầu mua bảo hiểm cho bản thân và gia đình.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
Thông tin hữu ích
Hotline tư vấn bồi thường
  • 0934 596 339 hoặc 0934 581 339 hoặc 04 3211 5140