Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm kỹ thuật

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng - lắp đặt

 
Mô tả sản phẩm
Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng - lắp đặt là hình thức bảo hiểm cho các công trình xây dựng/lắp đặt (như công trình xây dựng/lắp đặt nhà ở, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân dụng…) từ ngày khởi công cho đến ngày hoàn thành, bàn giao hoặc đưa vào sử dụng và có thể thêm cả thời gian bảo hành công trình.
 
Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm gồm 02 phần:
 • Phần I: Tổn thất vật chất của công trình
Bảo hiểm vật chất công trình do các sự cố bất ngờ và không lường trước được xảy ra trong thời hạn được bảo hiểm và tại địa điểm được bảo hiểm như: Cháy, sét, nổ, lũ lụt, mưa, sóng thần, bão, trộm cắp, tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sơ xuất…
 • Phần II: Trách nhiệm bồi thường với bên thứ 3
Bồi thường cho những trách nhiệm dân sự phát sinh theo luật định của Người được bảo hiểm đối với các thiệt hại mà Người được bảo hiểm gây ra cho bên thứ ba (về người và về tài sản) có liên quan trực tiếp đến công trình xây dựng được bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.    
        
Thời hạn bảo hiểm
Kể từ khi khởi công công trình cho đến khi công trình được hoàn thành và/ hoặc bàn giao đưa vào sử dụng
 
Đối tượng khách hàng
Các chủ đầu tư, tổ chức nhận thầu, xây lắp các dự án, chủ sở hữu các công trình.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
 • Giấy yêu cầu bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng (xem tại đây).
 • Giấy yêu cầu bảo hiểm xây dựng cảng, đê, cầu tàu, cầu cảng, ụ tàu (xem tại đây).
 • Giấy yêu cầu bảo hiểm xây dựng hệ thống cung cấp và thoát nước (xem tại đầy).
 • Giấy yêu cầu bảo hiểm xây dựng cầu (xem tại đây).
 • Giấy yêu cầu bảo hiểm xây dựng đập nước (xem tại đây).
 • Giấy yêu cầu bảo hiểm xây dựng đường ngầm và hành lang ngầm (xem tại đây).
 • Giấy yêu cầu bảo hiểm xây dựng đường bộ và đường sắt (xem tại đây).
 • Giấy yêu cầu bảo hiểm lắp đặt (xem tại đây).
 • Giấy yêu cầu xây dựng thêm vào kiến trúc đã có sẵn trong trường hợp mở rộng hay cải tạo (xem tại đây).