Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm hỗn hợp

Bảo hiểm lòng trung thành

Bảo hiểm lòng trung thành

Bảo hiểm cho những tổn thất về tiền bạc, tài sản…do hành vi không trung thực của nhân viên của người được bảo hiểm.
Bảo hiểm tiền

Bảo hiểm tiền

Bảo hiểm cho tiền tại địa điểm được bảo hiểm và tiền trong quá trình vận chuyển (tiền được hiểu là tiền mặt, ngân phiếu, giấy tờ có giá, séc, phiếu chuyển tiền, thẻ tín dụng, hóa đơn bán hàng, công trái, hối phiếu, các chứng từ có thể chuyển đổi thành tiền).
Bảo hiểm bồi thường giải thưởng (Hole in one)

Bảo hiểm bồi thường giải thưởng (Hole in one)

Bảo hiểm cho nghĩa vụ phải chi trả của người được bảo hiểm đối với giải thưởng Hole in one trong giải thi đấu golf.
Bảo hiểm trộm cướp

Bảo hiểm trộm cướp

Bảo hiểm cho những tổn thất vật chất xảy ra tài sản của người được bảo hiểm do trộm cướp gây ra.
Bảo hiểm cây cao su

Bảo hiểm cây cao su

Bảo hiểm cho những tổn thất vật chất xảy ra đối với các cây cao su được trồng từ độ tuổi từ 4 – 30 tuổi và thuộc sở hữu của các cá nhân, tổ chức có đăng ký hoạt động, kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.