Bảo hiểm Cá nhân Bảo hiểm nhà tư nhân

Bảo hiểm hỗn hợp nhà tư nhân

Mô tả sản phẩm
Bảo hiểm hỗn hợp nhà tư nhân là hình thức bảo hiểm kết hợp giữa tổn thất vật chất xảy ra đối với căn nhà được bảo hiểm và tai nạn xảy ra đối với người được bảo hiểm (chỉ bảo hiểm cho những người có độ tuổi từ 18 – 65 tuổi).
 
Phạm vi bảo hiểm

Phần 1: Tổn thất vật chất:
Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra:
  • Rủi ro “A”: Hoả hoạn; nổ
  • Rủi ro “B”: Máy bay rơi
  • Rủi ro “C”: Bão tố, lũ lụt, lún đất
Ngoài ra có các điều khoản bổ sung mà người được bảo hiểm có thể tham gia:
  • Gây rối, đình công, bãi công, sa thải
  • Hành động ác ý
  • Động đất, núi lửa phun

Phần 2: Tai nạn con người
Bảo hiểm trong trường hợp bị chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
 
Đối tượng khách hàng
Người sở hữu căn nhà hoặc người đi thuê nhà.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Giấy yêu cầu bảo hiểm
  • Bảng kê khai tiền tài sản bên trong ngôi nhà (nếu bảo hiểm cho tài sản bên trong)