Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Đôi tượng bảo hiểm
Hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường thủy, đường bộ, đường sắt và đường hàng không trên phạm vi toàn thế giới.   
     
Phạm vi bảo hiểm
a. Theo Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển của VBI và ICC "A", "B", "C" 1.1.1982 của Hiệp hội Bảo hiểm London      
 
Tóm tắt phạm vi bảo hiểm Điều kiện Bảo hiểm  
 
Tổn thất hay tổn hại xảy ra có thể quy hợp lý cho: A B C  
Cháy hay nổ X X X  
Tàu hay xà lan bị mắc cạn, đắm hay lật úp X X X  
Xe cộ trên bộ bị lật hay trật bánh X X X  
Đâm va tàu hoặc tàu, xà lan, phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể nào không kể nước X X X  
Dỡ hàng tại cảng lánh nạn X X X  
Tổn thất hay tổn hại gây ra do:        
Trách nhiệm theo điều khoản  “Đâm va đôi bên cùng có lỗi” X X X  
Động đất, núi lửa phun hay sét đánh X X O  
Nước biển, nước hồ hay nước sông xâm nhập vào tàu, xà lan, hầm hàng phương tiện vận chuyển container hoặc nơi chứa hàng X X O  
Hàng bị nước cuốn khỏi tàu X X O  
Thời tiết xấu X O O  
Manh động hay hành động manh tâm X O O  
Cướp biển X O O  
Rủi ro đặc biệt X O O  
Rủi ro chiến tranh D D D  
Rủi ro đình công D D D  
Những chi phí hợp lý:        
Hy sinh tổn thất chung X X X  
Ném hàng xuống biển cho nhẹ tàu (khi lâm nguy) X X X  
Đóng góp tổn thất chung X X X  
Chi phí cứu hộ X X X  
  X: Được Bảo hiểm O: Không bảo hiểm D: Bảo hiểm có tính thêm phí  
                                                                                                                               
Các rủi ro đặc biệt gồm có:                                                                                                                                               
• Hàng tổn hại do nước mưa và/ hoặc nước ngọt          
• Tổn hại do tiếp xúc với hàng khác                                                                                               
• Mất cắp, mất trộm, không giao hàng            
• Tổn hại do axit                                                                                                                 
• Rò chảy, giao thiếu hàng
• Tổn hại do chuột bọ                                                                                                        
• Đổ vỡ, cong, bẹp              
• Tổn hại do nấm mốc                                                                                                       
• Tổn hại do dùng móc      
• Rỉ sét                                                                                                                  
• Tổn hại do đinh               
• Ngưng tụ hơi ẩm và nóng    
• Tổn hại do cọ xát hay xước           
• Tự bốc cháy                                                                                                                      
• Tổn hại do dầu và/ hoặc mỡ          
• Nhiễm bẩn.                                                                                                                        
                                                                                                                                               
b. Bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh/ Institute Frozen Food Clause (A), (C) 1.1.86: Bảo hiểm hàng hóa là thực phẩm đông lạnh.                                                                                                                                   
c. Bảo hiểm hàng hóa thịt đông lạnh - hỏng máy 24 giờ/ Institute Frozen Meat Clause (A), (C)  - 24 hours breakdown  1.1.86: Bảo hiểm hàng hóa là thịt đông lạnh.                                                                                                                                        
d. Bảo hiểm dầu chở rời/Institute Bulk Oil Clause 1.2.83: Bảo hiểm cho hàng hóa là xăng dầu chở rời.                                                                                                                                
Phí bảo hiểm
Công thức tính phí bảo hiểm như sau:                                                                                                           
CIF = (C+F) / (1-R)      
I = CIF x R          

(Trong đó, I: Phí bảo hiểm, C: Giá hàng, F: Giá cước phí vận chuyển, R: Tỷ lệ phí bảo hiểm)                          
                                                                                                           
Tỷ lệ phí bảo hiểm phụ thuộc vào loại hàng hóa, phương thức đóng gói, phương tiện vận chuyển, tuyến đường  điều kiện bảo hiểm.                                                                                                                            
Giá trị bảo hiểm
100% hoặc 110% CFR, CIF,… theo yêu cầu của người mua bảo hiểm.                                                                                   
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
Giấy yêu cầu bảo hiểm (Xem tại đây).