Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Đôi tượng bảo hiểm
Hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và vận chuyển sang các nước lân cận.
 
Phạm vi bảo hiểm

Theo Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam ban hành theo QĐ số 149/QĐ-BN6 ngày 07/12/2012 của VBI                                                                                                                                            
Rủi ro được bảo hiểm bao gồm:                                                                                      
  • Cháy hoặc nổ                                                                                                      
  • Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh                                         
  • Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va nhau hoặc va vào vật thể khác                                        
  • Cây gãy đổ; cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ
  • Phương tiện chở hàng mất tích        
  • Tổn thất chung                                                                                                                                    
Chi phí được bảo hiểm là những chi phí hợp lý cho việc:         
  • Những chi phí hợp lý do Người được bảo hiểm, người làm công hay đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm.
  • Những chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.
  • Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.                 
  • Tổn thất chung và chi phí cứu hộ.  
Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí bảo hiểm (%)                                                                                                                                         
Tỷ lệ phí bảo hiểm phụ thuộc vào loại hàng hóa, phương thức đóng gói, phương tiện vận chuyển, tuyến đường.        
                         
Giá trị bảo hiểm
100% Giá trị hàng hóa căn cứ theo phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng.                                                                                  
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
Giấy yêu cầu bảo hiểm (xem tại đây).