Bảo hiểm Cá nhân Bảo hiểm thẻ

Bảo hiểm giao dịch gian lận thẻ


Mô tả sản phẩm
Sản phẩm được thiết kế nhằm bảo vệ chủ thẻ trước những rủi ro về công nghệ, rủi ro thất lạc, mất cắp gây tổn thất về tài chính đối với thẻ thanh toán.
 
Phạm vi bảo hiểm
VBI sẽ bồi hoàn cho chủ thẻ những chi phí trái phép phát sinh từ các rủi ro sau đây:

Nếu thẻ thanh toán của chủ thẻ bị thất lạc hoăc mất cắp, VBI sẽ bồi hoàn các Chi phí bị tính trái phép mà Chủ thẻ phải chịu trách nhiệm đối với Thẻ thanh toán bị Thất lạc hoặc bị Mất cắp tối đa trong vòng (12) giờ trước khi Chủ thẻ thông báo lần đầu tiên về sự việc cho Ngân hàng.

Nếu thẻ thanh toán của chủ thẻ không bị mất cắp, thất lạc, thẻ vẫn do chủ thẻ lưu giữ nhưng có các khoản phí trái phép được thực hiện bằng tài khoản ngân hàng của chủ thẻ và / hoặc tài khoản tín dụng, thông qua: (i) cửa hàng, (ii) điện thoại, (iii) máy rút tiền ATM, và / hoặc (iv) mua sắm online, sử dụng thông tin thẻ thanh toán của chủ thẻ, VBI sẽ bồi hoàn cho các khoản phí trái phép, mà chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán, phát sinh tối đa hai (2) tháng trước khi sự việc được báo cáo lần đầu tiên đến Ngân hàng.
 
Đối tượng khách hàng Chủ Thẻ E-partner.
Thông tin hữu ích Mẫu giấy Claim Form ( tải tại đây)
Quy tắc bảo hiểm (tải tại đây)