Bảo hiểm Cá nhân Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch quốc tế

Mô tả sản phẩm
Sản phẩm bảo hiểm cho các rủi ro xảy ra trong quá trình người được bảo hiểm (NĐBH) đi du lịch tại nước ngoài.
 
Đối tượng bảo hiểm
  • Mọi công dân của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, từ 06 tuần tuổi đến tối đa 85 tuổi.
  • Công dân của bất kỳ quốc gia nào khác đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam;
  • Trẻ em dưới 14 tuổi phải được một người trưởng thành đi kèm và được bảo hiểm trong cùng một Hợp đồng bảo hiểm.
Phạm vi bảo hiểm và
quyền lợi bảo hiểm
  • Chi phí y tế cho việc điều trị thương tật do tai nạn;
  • Trợ cứu y tế và hỗ trợ du lịch: bao gồm trợ cứu y tế, hỗ trợ du lịch, tai nạn cá nhân, hành lý tư trang, hoãn trì hành lý, mất giấy tờ thông hành và cắt ngắn, hủy bỏ chuyến đi
Đối tượng khách hàng
Khách hàng Doanh nghiệp/ các Tổ chức khác (mua bảo hiểm cho các thành viên)/ Khách hàng cá nhân/ Khách hàng có hoạt động tín dụng với VietinBank.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Giấy yêu cầu bảo hiểm (xem tại đây).
  • Danh sách người yêu cầu tham gia bảo hiểm (đối với Khách hàng tổ chức), CMTND/ Hộ chiếu (đối với Khách hàng cá nhân).