Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm kỹ thuật

Bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng đã hoàn thành

Mô tả sản phẩm
Bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng đã hoàn thành là hình thức bảo hiểm vật chất cho các công trình xây dựng/ lắp đặt đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Đê, đập, kè, cầu cảng, sân bay, hệ thống thoát nước,…
 
Phạm vi bảo hiểm
Bồi thường cho tổn thất vật chất thực tế của công trình do những rủi ro sau
  • Hỏa hoạn, sét, nổ, va chạm của các phương tiện trên bờ, dưới nước
  • Va chạm của máy bay hoặc các phương tiện hàng không hoặc các thiết bị trên đó
  • Động đất, núi lửa, sóng thần
  • Giông, bão (sự di chuyển của gió với tốc độ từ cấp 8 trở lên theo thang độ Beaufort)
  • Lũ lụt, tác động của sóng hay nước
  • Đất sụt, đất lở, đá lở hay những di chuyển khác của đất
  • Sương giá, tuyết lở, băng
Thời hạn bảo hiểm 12 tháng
Đối tượng           khách hàng Các chủ sở hữu  công trình, nhà thầu trông coi quản lý
Hồ sơ yêu cầu    bảo hiểm
  • Danh mục tài sản tham gia bảo hiểm.