Bảo hiểm Cá nhân Bảo hiểm thẻ

Bảo hiểm chi phí phát hành lại thẻ

Mô tả sản phẩm
Bảo hiểm chi phí phát hành lại thẻ là hình thức bảo hiểm cho những chi phí mà người được bảo hiểm (chủ thẻ) phải bỏ ra khi làm lại thẻ tín dụng (Visa, Master..), thẻ E – partner thuộc hệ thống ngân hàng Vietinbank
 
Phạm vi bảo hiểm
VBI nhận bồi thường cho các chi phí thông báo mất thẻ, phí phát hành lại thẻ và phí chuyển phát thẻ làm lại tới khách hàng theo quy định của Ngân hàng Vietinbank do thẻ bị mất, hư hỏng trong quá trình sử dụng của chủ thẻ.
 
Đối tượng khách hàng
Các cá nhân sở hữu thẻ tín dụng (Vía, Master..), thẻ E – partner thuộc hệ thống ngân hàng Vietinbank.