Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt

Mô tả sản phẩm Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt là hình thức bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm.
Đối tượng bảo hiểm
 • Nhà cửa, công trình kiến trúc
 • Các trang thiết bị, máy móc thiết bị
 • Hàng hoá, vật tư
Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra:
 • Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ
 • Rủi ro “B”: Nổ
 • Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng
 • Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng
 • Rủi ro “E”:Thiệt hại do hành động ác ý
 • Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun
 • Rủi ro “G”: Giông và bão
 • Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt
 • Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước
 • Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật
Đối tượng khách hàng
Các chủ sở hữu tài sản hoặc sử dụng tài sản như: chủ xí nghiệp, chủ nhà máy, chủ kho hàng,…
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
 • Danh mục tài sản tham gia bảo hiểm.