Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm hỗn hợp

Bảo hiểm cây cao su

Mô tả sản phẩm
Bảo hiểm cây cao su là hình thức bảo hiểm cho những tổn thất vật chất xảy ra đối với các cây cao su được trồng từ độ tuổi từ 4 – 30 tuổi và thuộc sở hữu của các cá nhân, tổ chức có đăng ký hoạt động, kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.
 
Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra:
  • Rủi ro “A”: Cháy
  • Rủi ro “B”: Giông, bão
  • Rủi ro “C”: Gió lốc
  • Rủi ro “D”: Lũ lụt
Đối tượng khách hàng
Các cá nhân, tổ chức sở hữu vườn cây cao su và có đăng ký hoạt động, kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
Giấy yêu cầu bảo hiểm (xem tại đây).