Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm bồi thường người lao động

Mô tả sản phẩm
Sản phẩm bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc của Người được bảo hiểm (NĐBH).
 
Đối tượng bảo hiểm
Là trách nhiệm phải bồi thường cho người lao động khi không may xảy ra tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp.
 
Phạm vi bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm
Tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp xảy ra đối với Người lao động, cụ thể:
  • Người lao động tử vong/ suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên;
  • Người lao động suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
  • Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị;
  • Chi phí y tế thực tế.
Đối tượng khách hàng
Khách hàng Doanh nghiệp/ các Tổ chức khác (mua bảo hiểm cho Người lao động).
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Giấy yêu cầu bảo hiểm (xem tại đây).
  • Danh sách người yêu cầu tham gia bảo hiểm (đối với Khách hàng tổ chức), CMTND/Hộ chiếu (đối với Khách hàng cá nhân).