Bảo hiểm Doanh nghiệp Bảo hiểm hỗn hợp

Bảo hiểm bồi thường giải thưởng (Hole in one)

Mô tả sản phẩm
Bảo hiểm cho nghĩa vụ phải chi trả của Người được bảo hiểm đối với giải thưởng Hole in one trong giải thi đấu golf.
 
Phạm vi bảo hiểm
VBI sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của giải thưởng Hole in one với điều kiện:
  • Người chơi không vi phạm điều lệ giải
  • Người chơi chỉ được đánh 1 lần vào lỗ, không được đánh thử
  • Người chơi nằm trong danh sách đã thông báo trước cho VBI
  • Lỗ golf nằm trong trạng thái bình thường
Đối tượng khách hàng
Các cá nhân, tổ chức đứng ra tổ chức giải thi đấu golf.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Danh sách người tham gia giải đấu, điều lệ giải đấu.