Bảo hiểm Cá nhân Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm An toàn cá nhân

Mô tả sản phẩm
Bảo hiểm An toàn cá nhân của VBI sẽ bảo vệ bạn trước những tai nạn không may xảy ra gây thiệt hại vê thân thể trong suốt 24/24 giờ ở bất kỳ nơi đâu trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Đối tượng bảo hiểm
Các cá nhân là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 70 tuổi, VBI không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:
  • Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong;
  • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
Phạm vi bảo hiểm và
quyền lợi bảo hiểm

Người được bảo hiểm sẽ nhận được các quyền lợi sau khi tai nạn xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam:
  • VBI sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong.
  • VBI sẽ chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật khi Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn.
  • Trong trường hợp Người được bảo hiểm ĐBH bị thương tật tạm thời do tai nạn:
- Với số tiền bảo hiểm từ 1 đến 20 triệu: VBI sẽ chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật.

- Với số tiền bảo hiểm từ 20 triệu đến 100 triệu: VBI sẽ chi trả theo chi phí y tế thực tế và hợp lý, hợp lệ (quy định cụ thể trong Quy tắc bảo hiểm).
Đối tượng khách hàng
Khách hàng Doanh nghiệp/ các Tổ chức khác (mua bảo hiểm cho các thành viên)/ Khách hàng cá nhân/ Khách hàng có hoạt động tín dụng với VietinBank.
 
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Giấy yêu cầu bảo hiểm (xem tại đây).
  • Danh sách người yêu cầu tham gia bảo hiểm (đối với Khách hàng tổ chức), CMTND/ Hộ chiếu (đối với Khách hàng cá nhân).